Some-Ekspertti

Nyt fanfaarien säestyksellä ilolla ilmoitan, että olen Some-Ekspertti! Kriteerit tämän koontimerkin saamiselle ovat:

Some-Ekspertti on koontimerkki. Sen saa automaattisesti, kun 25 Ope.fi-taitotasoihin liittyvää osaamismerkkiä on suoritettu. Merkit on listattuna sivulla http://www.oppiminenonline.com/osaamismerkin-hakemuslinkit/

ekspertti

Suoritin seuraavat somemerkit:

merkit1merkit2merkit3

merkit4amerkit4bmerkit5

 

Advertisements

Virtaa verkostoista f2f ja netissä

Kukaan ei pärjää yksin, ei töissä eikä kotona. Ammatillisen opettajan työhön vaikuttavat monet asiat alkaen poliittisista päätöksistä ja päättyen opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin. Ja sillä välillä on tuhat ja sata asiaa. Opettajalla on merkittävä rooli työelämän kehittäjänä ja alueellisena vaikuttajana. Tämä lause pudottaa tuhat kiloa painoa tulevan opettajan harteille; miten ihmeessä voin pärjätä noin haastavassa tehtävässä.

Verkostot pelastavat ja aloita läheltä, omista kollegoista. Avaa suusi, puhu ja sanoita asioita. Jo pelkkä puhuminen jollekin usein auttaa. Arkityössä tämä on yksi tärkeimmistä kulmakivistä. Sitten voi laajentua kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. On olemassa useita koostavia palveluita mistä näistä saa tietoja, koska onkin melkomoinen muuttuva viidakko. Näitäkin voisi tutkia kollegan kanssa – pitää vaikka kuukausittain muutaman tunnin työpajan, missä voisi yhdessä tarkistella asiaa. Usein porukalla ison tietomäärän kartoitus on tehokasta ja mukavaakin. Saattaapa innostua yhdessä suunnittelemaan kansainväliseen opettajavaihtoon lähtöäkin. Opintopiirimme tiivistelmässä nostimme myös tämän verkostotyön voima -näkökulman esiin. Se auttaa jokaista myös jaksamaan uupumatta jatkuvan muutoksen ja uusien asioiden sisäistämisessä.

Opintojakson aikana pohdin omaa verkostoani (kuva 1), joka on jo melko kattava. Mutta oli hyvä kuulla lisää niistä. Opintojakson perusteella laajennan omaa LinkedIn -verkostoani ja mukavasti muutkin opiskelijakollegatkin ovat innostuneet samasta, joten siinähän se laajentuu. Aloittelevana opettajana on hyvä saada kontakteja opettajista, jotka jo työskentelevä oppilaitoksissa. Toivottavasti heistä joku on tuleva kollegani.

Aion myös tutustua tarkemmin opettajien ammattijärjestöihin ja sosiaalialan työnantajiin. Tuleva opetusharjoitteluni liittyy sosiaalityöhön, joten on hyvä siitäkin syystä tutustua näihin ja samalla laajentaa omaa verkostoani. Huomioin näitä asioita myös harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa. Tutustun harjoitteluoppilaitoksen kansainväliseen toimintaan ja varaan aikaan myös siihen, että voin osallistua oppilaitoksen tapahtumiin. Sieltä varmasti löytyy uusia jäseniä live- ja someverkostooni.

mun_verkostot

Kuva 1. Verkostoni ja ajatuskuplissa sen laajentamisajatuksia.

 

Kansainväliset verkostoni

Osaamismerkkien metsästys jatkuu. Tehtävänantona: ’Kuvaa oman ammattialasi kansainväliset verkostot ja kansainväliset hanketoimijat. Tee verkostokaavio, julkaise se verkossa ja linkitä se osaamishakemukseesi.’

En toimi tällä hetkellä päätoimisena opettajana, mutta kouluttajakokemusta on vuosien ajalta. Ajattelin asiaa siitä lähtökohdasta. Pohdin, että jos olisin some-opettaja ja haluaisin aloittaa kansainvälisen yhteistyön, niin mitkä olisivat silloin oma verkostoni. Voisin tämän verkoston avulla alkaa etsimään lisätietoa kansainvälisista mahdollisuuksia.

Itse käyttäisin ensimmäisenä tiedonlähteenä (‘alkupaloina’/johdantona) somen eri kanavia. Twitter on lempivälineeni tietojen ja hyvin linkkien kalasteluun. Pitää vain keksia hyvät hakusanat eli hästägit (#kvope , #kansainvälisyysopetuksessa jne).

Sen jälkeen haarukoisin oman kollega- ja yhteistyöverkostot. Sieltä varmasti löytyy joku jollain olisi kokemusta ja tietoa kv-mahdollisuuksista. Usein myös kaikki yhteinen tekeminen luo mahdollisuuksille jatkoyhteistyölle, kenties löytäisin jonkun kansainvälisen kontaktin kirjoittamaan esimerkiksi yhteistä artikkelia.

Cimolla on verkossa kattavaa sisältöä kansainvälisestä yhteistyötä ja rahoituksesta. Sitä voisi ehdottomasti hyödyntää vaikkapa rahoituslähteiden etsinnässä. Erilaiset organisaatiot ja hankkeet järjestävät tapahtumia ja seminaareja, joita kannattaisi myös hyödyntää. Erityisesti ainakin ESR-rahoitteisten projektin loppuseminaarit ovat hyvin antoisia. Etsisin jonkun mielenkiintoisen ja aiheeseen liittyvän käynnissä olevan projektin ja kyttäisin sen loppuseminaaripäivää. Antoisan tiedon lisäksi niissä on yleensä myös herkulliset tarjoilut 🙂

Alla oleva kuva on minun kv-verkostokaavio.

kv_verkostot2

 

 

 

 

Monikulttuurisuus opetuksessa

Opintojakso vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta ja sopisi kaikille työelämässä oleville – harva pystyy missään työssä välttämään tämän aihealueen käsittelyä. Aiheeseen tutustumisen aloitin pohtimalla omaa kulttuuriamme eli omaa pesää ensiksi. Millaisia ovat suomalaisten stereotypiat? Näitä kuvaa oivaltavasti  Finn Matti -sarjakuva, missä kerrotaan suomalaisesta Matista ja hänen painajaisistaan liittyen suomalaiseen kulttuuriin. Olen tätä joutunut syvällisestikin pohtimaan vuosien varrella, kun olen asunut itse vuosia ulkomailla ja työskennellyt monikulttuurisessa työympäristössä. Miten omat suomalaiset kulttuuriselliset juureni vaikuttavat omaan olemiseeni ja käyttäytymiseeni ollessani ulkomailla?

Opintojakson taustamateriaali vaikuttaa mielenkiintoiselta ja en ole aiemmin näihin teorioihin tutustunut, vaikka olen asiaa paljon omakohtaisesti miettinyt ja kokenut. Hoftseden ulottuvuudet ovat melko selkeitä ymmärtää ja kuvaavat kulttuurieroja hyvin.

Hofsteden ulottuvuudet näkyvät koulun arjessa päivittäin. Valtaetäisyys saattaa koulussa näkyä eri kulttuuritaustaisten oppilaiden kesken vaikkapa siinä, että kuinka oppilas puhuttelee opettajaa – etu- vai sukunimellä vai opettajaksi.

Yhteisön vai yksilön etu edelle voisi näkyä vaikkapa siinä, että tavoitteleeko oppilas hyviä arvosanoja ja menestystä itsensä ja oman tulevaisuuden takia vai sen takia, että oma perhe tai yhteisö menestyisi. Se saattaa näkyä myös siinä, että oppilas keskeyttää koulun pitääkseen huolta perheenjäsenestään.

Työn arvostus on eri kulttuureissa erilaista. Osassa sitä arvostetaan hyvinkin paljon ja osassa sen merkitys on vähäisempää ja ihmissuhteet ja elämänlaatu on tärkeämpää.

Koulussa tämä voisi näkyä tavoitteiden asettelussa. Haluaako oppilas satsata kouluun, jotta saa mahdollisimman hyvän työn vai kenties hänelle riittää se, että löytää hyvin puolison ja perhe-elämä on tärkeintä?

Selkeät säännöt (esimerkiksi uskonto ja ruokavaliot) näkyvät kulttuureissa, missä on vahvaa epävarmuuden välttelyä. Kokeilukulttuuri tuskin sopii näille kulttuureille ja mielenkiintoista onkin, että miten uusien asioiden opettelu silloin onnistuu.

Slackissä keskustelimme melko vilkkaasti aihealueesta ja oli ilahduttavaa huomata, miten erilaisia avauksia omilta opiskelijakollegoilta tuli aiheeseen liittyen. Se kertoo aiheen monimuotoisuudesta ja kompleksisuudestakin.

 

Tämän blogikirjoituksen lisäksi palautan oppimistehtävän GoogleDrive dokumenttina (vain opettajalle tässä vaiheessa lukuoikeudet). Se sisältää tiivistelmän Hofsteden ulottuvuuksista, haastattelukysymykset sekä haastatteluiden purun ja pohdinnan.

Hyvät käytännöt

Osaamismerkki hunting continues…

Tehtävä:

Linkitä osaamismerkkihakemukseen hyviä käytänteitä OPH:n Hyvät Käytännöt palvelusta (https://hyvatkaytannot.oph.fi/) joita voit hyödyntää omassa työssäsi (perustele, miksi valitsit juuri nämä käytänteet ja miten voit hyödyntää niitä työssäsi) tai linkitä laatimasi pedagogisen käytännön kuvaus.

Hain hyviä käytäntöjä myös Iiteetä ja sympatiaa -blogista.

Vastaus:

Hyvä käytäntö 1. Oppikaveri Google Doc

Ehdottoman hyvä käytäntö ja otan varmasti käyttöön sekä opiskelijoiden että kollegojen kanssa. Ei enää eri versioita eikä sähköpostin lähetyksiä ja kaikki päivittää varmasti samaa versiota dokumentista. Laajat hyödyntämismahdollisuudet.

 

Hyvä käytäntö 2. Nuorten käyttämän verkkosivut tutuiksi

Tulen opettamaan sosiaalisen median & verkon työkäyttöä ja hyvä alustus/pohdintatehtävä alkuun voisi olla tutustua nuorten käyttämiin verkkosivuihin ja arvioita niitä tämän käytännön mukaisesti. Samalla oppii analysoimaan verkkosivuja ja niiden sisältöjä. Tämä olisi hyvä tehtävä myös niille, jotka luovat itse sisältöjä tietylle kohderyhmälle nettiin.

 

Hyvä käytäntö 3. Läppäri ja PowerPoint esitystilanteessa

Loistava muistisääntö (win+P) , joka on jo pelastanut minut muutaman kerran minuuttia ennen esitystä, kun hikikarpalot virtaavat läppärin näytölle otsastani…. Tämä erittäin hyvä käytäntö jälleen kerran sekä opiskelijalle ja opettajalle.

 

 

Kuvakollaasi

Jee syksyn ensimmäinen lähipäivä oli torstaina. Oli kiva nähdä opiskelutovereita ja opejakin 🙂 Hieno päivä! Puhuimme opettajan itsetuntemuksesta ja dialogisuudesta. Olin tavoistani poiketen hyvin antidigitaalinen eli en avannut läppäriä enkä iPad:iä koko päivänä. Teki hyvää!

Otin muutamia kuvia päivästä ja tässä niistä kuvakollaasi. Kuvia on hyvä käyttää esim. muistilappuina (kirjan nimi ja kirjoittaja). Jos on laiska muistiinpanojen kirjoittaja, voi kuvien avulla muistaa ja kerrata asioita. Tämä kuvakollaasi on tehty puhelimen kuvakollaasi -sovelluksella. Siihen voi valita puhelimen galleriasta kuvia ja sitten jakaa kollaasin johonkin sosiaalisen median sovellukseen.

 

kuvakollaasi

Tarinakuutiot rules

Olen käyttänyt kouluttajana tarinakuutiota. Ne sopivat kaikenikäisille ja kaikkiin aiheisiin. Usein olen aloittanut koulutussession siten, että esittelykierroksella jokainen osallistuja valitsee sattumanvaraisesti (esim. pussista) yhden kuution ja valitsee siitä kuvan, jonka haluaa liittää itsensä esittelyyn. Tulee melko hauskoja tarinoita!

Kuutioita voi käyttää myös asiaan tutustumiseen/perehtymiseen. Erityisesti tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä koulutuksissa nousee usein esiin asenteita ja ennakkoluuloja uutta sovellusta kohtaan. Niistä on hyvä puhua ja tuoda ne esiin. Tarinakuutiot ovat oiva välinen keskustelun synnyttämisessä. Voi antaa aiheeksi esimerkiksi : Mitä ajatuksia tämä uusi sovellus sinussa herättää? Nosta kaksi kuutiota pussista ja kerro ajatuksesi kuvien avulla. Hauskaa, mutta samalla edistää asiaa pilke silmäkulmassa.

kuutiot

Ilmaisia kuvia netistä

Openclipart.org on minun suosikki, kun etsin jotain pientä kuvistusta dokumentteihin tms. Siellä olevien kuvien tekijöillä ei ole mitään oikeuksia kuviin eli niitä voi hyödyntää periaatteessa kuka vaan ja mihin vaan eikä edes tekijän nimeä tarvitse mainita. Lisätietoja hyödyntämisestä täältä. Itse olen kuitenkin kohtelias likka ja kerron mistä olen ladannut kuvan ja kuka on tekijä.

Kuvienjako palveluiden lisäksi olen työssä ja opiskeluissa hyödyntänyt tiedonhakuun muunmuassa Twitteriä ja Instgarammia. Twitteriin kerään sydän-näppäimellä talteen mielenkiintoisia twiittejä, jotka sisältävät tekstiä tai linkkejä ja palaan niihin heti tai myöhemmin. Instagrammistä löytyy hyviä kuvia erityisesti tapahtumista mihin on itse osallistumassa tai mihin haluaisi osallistua. Usein myös tapahtumista esitysten dioja.

 

johnny-automatic-turtle-300px

Kuva 1. Kilpikonna (https://openclipart.org/detail/1024/turtle, by

Some oppimisympäristöni

Minulle sosiaalinen media edustaa ammatillista oppimisympäristöä sekä tapa verkostoitua samoista asioista kiinnostuneiden kollegoiden kanssa. Se on avoinna 24/7, mutta tarvittaessa suljettu. Voin itse valita palvelut ja tavan hyödyntää niitä. Samalla kerään itselleni asioita muistiin, etenkin Twitterissä kerään twiittejä talteen ja palaan niihin melko usein. Jaan itse hyviä verkkolinkkejä sekä kokemuksia omalta ammattialalta.

Ideaalitilanteessa somettelu myös työajalla olisi sallittua, hallittua ja toivottavaa – osa normaalia työpäivää. Työvälineenä tulee tietokoneen lisäksi nykyaikainen mobiililaite eli älypuhelin tai tabletti omalla nettiyhteydellä. Mobiililaitteilla pystyy ottamaan hyvälaatuisia kuvia ja videoita ja oma sekä rajaton netti mahdollistaa ajasta- ja paikasta riippumattoman sometuksen myös oman työpisteen ulkopuolelta.

Sosiaaliseen mediaan tuotettu sisältö ei tulisi yleensä olla liikaa ennalta pohdittua ja mietittyä. Toki raamit ja oman organisaation säännöt tai sovitut toimintatavat mielessä on hyvä pitää. Mutta kukaan somessa odota ammattilaistason kuvia. Kirjoitusvirheitä saa tehdä, se tuo inhimillisen ihmisen äänen kuuluviin.

Alla kuva, mistä näkyy tämän hetkiset some-palvelut sekä ajatuksia niiden käyttöön liittyen.

oma ple